La cesta está vacía

 

CAMPANYA ESCOLAR 2022-2023

2º Cicle de infantil i Primària

 

GENER

 

16 

 

HORARI: 9:45 i 11:15 h

 

1er i 2º Cicle de primària

GENER

 

30

 

HORARI:  9:45 i 11:15 h

 2º Cicle de Infantil i primària

FEBRER

 

20

 

HORARI: 9:45 i 11:15 h

E.S.O.

MARÇ

 

24

 

HORARI: 10:30h

2º Cicle E.S.O. i Batxillerat

MAIG

5, 11 i 12

HORARI: 10:30h

 

Els professors i monitors estan exempts de pagament, en el cas d'estar l'aforament complet se'ls assignarà una cadires auxiliars.
(només s'admetran dos professors o monitors per classe)
La localitats del pati de butaques són només per als alumnes.

Los profesores y monitores están exentos de pago, en el caso de estar el aforo completo se les asignará una sillas auxiliares.

(solo se admitiran dos professores o monitores por clase)

La localidades del patio de butacas son solo para los alumnos.